Platba

Pokiaľ máte ďalšie otázky, zavolajte nám, alebo nám napíšte na info@topdovolenka.eu

Prijímame úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi :

  • Vkladom v hotovosti na účet
  • VUB, číslo účtu: 2764601454/0200
  • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet prostredníctvom elektronického bankovníctva, prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
  • Platbou v hotovosti do pokladne v prevádzke TOPdovolenka na Hlavnej 22 v Košiciach

Identifikačné údaje platby:

  • Variabilný symbol: číslo objednávky /príp. zálohovej faktúry/
  • Konštantný symbol: 0308
  • Príjemca platby/názov účtu: BEVACOMP, s.r.o.

     Bankové spojenie pre tuzemskú platbu:

  • 2764601454/0200   IBAN: SK46 0200 0000 0027 6460 1454